Bệnh Đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống

Bệnh Đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống

Tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho sinh viên nội trú Trường ĐH Nha Trang

Tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho sinh viên nội trú Trường ĐH Nha Trang

Ngành Kỹ thuật tàu thủy và Ngành Công nghệ CBTS được chứng nhận kiểm định chất lượng

Ngành Kỹ thuật tàu thủy và Ngành Công nghệ CBTS được chứng nhận kiểm định chất lượng

Tập huấn Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ

Tập huấn Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Nha Trang

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Nha Trang

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÍ 3 (THÁNG 7,8,9/2018)

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÍ 3 (THÁNG 7,8,9/2018)