Tin tức sự kiện

Ngành Kỹ thuật tàu thủy và Ngành Công nghệ CBTS được chứng nhận kiểm định chất lượng

  • 18/06/2020
  • 216

Tập huấn Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ

  • 06/11/2019
  • 185

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa

  • 07/10/2019
  • 210

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Nha Trang

  • 17/09/2019
  • 176