Trình diễn ảnh dạng Slide

  • 19-04-2014
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 160
Một số mẫu trình diễn ảnh dạng Slide góp phần làm cho trang Web của bạn thêm sinh động.
Trình diễn ảnh dạng Slide  Slide Image 1

    VIEW                DOWNLOAD


  Slide Image 2

  VIEW                 DOWNLOAD

Lỗ hổng bảo mật "Trái tim rỉ máu"

Bài viết trước

Lỗ hổng bảo mật "Trái tim rỉ máu"
Bộ chuyển đổi HDMI - VGA

Bài viết tiếp theo

Bộ chuyển đổi HDMI - VGA

Bài viết liên quan

Tổng hợp Web tải phần mềm an toàn
07/04/2017

Tổng hợp Web tải phần mềm an toàn

Tải Video trực tuyến từ youtube
02/06/2014

Tải Video trực tuyến từ youtube

Trình diễn ảnh dạng Thumb
19/04/2014

Trình diễn ảnh dạng Thumb

Trình diễn ảnh dạng ZOOM
19/04/2014

Trình diễn ảnh dạng ZOOM