Lắp đặt mới máy chiếu tại các Giảng đường

  • 02-06-2012
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 88
Lắp đặt mới máy chiếu Sony VPL-EX120 tại các Giảng đường thay thế một số máy chiếu hỏng nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học của Giảng viên, Sinh viên trong Trường
Lắp đặt mới máy chiếu tại các Giảng đường
Các phòng học tại các Giảng đường lắp máy chiếu Sony VPL-EX120:


 Giảng đường G2    P.102 - 203 - 403 - 502
   Giảng đường G6   P.101 - 104
 Giảng đường G3
   P.204 - 301 - 302
   Giảng đường G7    P.203
 Giảng đường G5
   P.101 - 104
       
Cảnh báo phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản

Bài viết tiếp theo

Cảnh báo phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản

Bài viết liên quan

Cảnh báo phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản
24/09/2021

Cảnh báo phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản