Quy trình quản lý công việc

 
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN THÔNG TIN, KIỂM TRA SỬA CHỮA VẬT TƯ, THIẾT BỊ
 

Bước 1: Tiếp nhận thông tin báo hỏng thiết bị .
          Khi có sự cố xảy ra đối với thiết bị giảng dạy, thiết bị văn phòng, Điện nước sinh hoạt, người sử dụng thông báo lỗi xảy ra đến Trung tâm Phục vụ trường học theo các số điện thoại sau:
    1. Nguyễn Thái Trung         0903 392 313              (Thiết bị Văn phòng, Giảng dạy)
    2. Nguyễn Tiến Hạnh          0982 432 096              (Điện, nước sinh hoạt, học tập)
    3. Văn phòng Trung tâm     02582 471 397
 
Bước 2: Kiểm tra thực trạng vật tư, trang thiết bị
           Bộ phận kỹ thuật tiến hành kiểm tra thiết bị trong khoảng thời gian 30 phút sau khi tiếp nhận được thông tin, Bộ phận kỹ thuật có mặt để kiểm tra hư hỏng của thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật theo như đề nghị của người sử dụng thiết bị.
 
Bước 3: Phân tích lỗi thiết bị và báo cho người sử dụng biết:
 
3.1. Đối với các lỗi thiết bị thuộc phần mềm:
 
- Các lỗi thiết bị thuộc phần mềm thường không thuộc qui định phải bảo hành của Công ty nên Bộ phận kỹ thuật phải tự xử lý
- Lỗi phần mềm là các lỗi nhỏ, đa phần không khó để sửa chữa hoặc thời gian sửa chữa nhanh.
- Bộ phận kỹ thuật sẽ thông báo và giải thích cho người sử dụng biết trong trường hợp một số lỗi thiết bị cần thời gian xử lý lâu hơn (cần phòng học trống). VD: sửa chữa cáp VGA chính; điều chỉnh FOCUS, vệ sinh tấm lọc gió máy chiếu (phải chỉnh trực tiếp từ máy chiếu treo trên cao) ... .
 
3.2. Đối với các lỗi thiết bị thuộc phần cứng:
 
- Các lỗi thiết bị thuộc phần cứng thông thường phải thay thế thiết bị bị hỏng và phụ thuộc rất lớn vào các Công ty cung cấp thiết bị thay thế.
- Lỗi phần cứng thiết bị là các lỗi lớn, rất khó để sửa chữa hoặc mất rất nhiều thời gian sửa chữa.
- Một số thiết bị còn trong thời gian bảo hành của Cty nên Bộ phận kỹ thuật phải thông báo cho Công ty hỗ trợ sửa chữa.
 
Bước 4: Sửa chữa thiết bị
 
4.1. Đối với các lỗi thiết bị thuộc phần mềm:
- Bộ phận kỹ thuật sẽ sửa chữa thiết bị ngay tức thời.
- Trong một số trường hợp xuất hiện lỗi chưa xác định được, Bộ phận kỹ thuật sẽ đề xuất phương án thuê kỹ thuật bên ngoài Trường để hỗ trợ xử lý lỗi.
- Đối với các lỗi cần thời gian xử lý lâu hơn (như đã đề cập ở trên), bộ phận kỹ thuật cần liên hệ với NV quản lý giảng đường để thu xếp phòng học trống nhằm đảm bảo tốt công tác sửa chữa thiết bị.
 
4.2. Đối với các lỗi thiết bị thuộc phần cứng:
- Bộ phận kỹ thuật liên hệ với Công ty để sửa chữa thiết bị (thiết bị đang trong qui định bảo hành).
- Đối với thiết bị hết hạn bảo hành:
  + Bộ phận kỹ thuật sẽ tháo thiết bị về tự sửa chữa (thời gian không quá 2 ngày) để đáp ứng nhanh nhu cầu sử dụng thiết bị.
  + Trường hợp không tự sửa chữa được, bộ phận kỹ thuật đề xuất phương án sửa chữa (thuê Công ty ngoài Trường sửa chữa) trình Ban Giám hiệu phê duyệt (đã có qui trình sửa chữa thiết bị theo từng loại giá trị đơn hàng)
 
Bước 5: Lắp đặt thiết bị tương đương thay thế
             Công ty hoặc Bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị thay thế tương đương để tiếp tục sử dụng trong thời gian chờ sửa chữa thiết bị hỏng
 

MỘT SỐ LỖI LIÊN QUAN MÁY CHIẾU, TIVI, ÂM THANH