Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Nha Trang

  • 17-09-2019
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 176
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Nha Trang
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Nha Trang
Ngày 05/09/2019, Đoàn chuyên gia của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh thực hiện đợt khảo sát sơ bộ 2 chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Tàu thủy (KTTT) và Công nghệ Chế biến Thủy sản (CNCBTS) tại Trường Đại học Nha Trang. Đoàn đánh giá ngoài gồm có 4 thành viên TS. Trương Chí Hiền, PGS. TS Nguyễn Bá Hoàng, TS. Nguyễn Thị Sáu và Ths. Hoàng Phú Thọ. Tham gia tiếp Đoàn chuyên gia có TS. Quách Hoài Nam – Phó hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng phòng ĐBCL&KT, lãnh đạo Khoa Kỹ thuật giao thông và Công nghệ thực phẩm cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan.


Công tác khảo sát sơ bộ của Đoàn chuyên gia đã diễn ra với các nội dung chính như sau: Nghiên cứu hồ sơ, minh chứng; Khảo sát và trao đổi với hai ngành KTTT và CNCBTS; Tham gia dự giờ giảng một số môn học của 2 chương trình được đánh giá; Khảo sát và trao đổi với các phòng chức năng, thư viện, các trung tâm và các đơn vị đào tạo; Trao đổi với Nhà trường về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá. Hai bên đã thống nhất và ký biên bản ghi nhớ về các nội dung công việc đã thực hiện trong đợt khảo sát sơ bộ và thống nhất chương trình khảo sát chính thức.

Theo kế hoạch, Đoàn chuyên gia sẽ thực hiện đợt khảo sát chính thức cho 2 chương trình đào tạo KTTT và CNCBTS của Nhà Trường từ ngày 16 đến ngày 19/09/2019.
BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÍ 3 (THÁNG 7,8,9/2018)

Bài viết trước

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÍ 3 (THÁNG 7,8,9/2018)
Ngành Kỹ thuật tàu thủy và Ngành Công nghệ CBTS được chứng nhận kiểm định chất lượng

Bài viết tiếp theo

Ngành Kỹ thuật tàu thủy và Ngành Công nghệ CBTS được chứng nhận kiểm định chất lượng

Bài viết liên quan