Trình diễn ảnh dạng ZOOM

  • 19-04-2014
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 92
Một số slideshow đơn giản nhưng sẽ giúp ích việc phát triển ý thưởng cho những website . Mẫu trình diễn ảnh dạng zoom (phóng to ảnh).  Zoom Image


    VIEW                DOWNLOAD

Trình diễn ảnh dạng Slide

Bài viết trước

Trình diễn ảnh dạng Slide
Bộ chuyển đổi HDMI - VGA

Bài viết tiếp theo

Bộ chuyển đổi HDMI - VGA

Bài viết liên quan

Tổng hợp Web tải phần mềm an toàn
07/04/2017

Tổng hợp Web tải phần mềm an toàn

Tải Video trực tuyến từ youtube
02/06/2014

Tải Video trực tuyến từ youtube

Trình diễn ảnh dạng Thumb
19/04/2014

Trình diễn ảnh dạng Thumb

Trình diễn ảnh dạng Slide
19/04/2014

Trình diễn ảnh dạng Slide