Trình diễn ảnh dạng ZOOM

  • 19-04-2014
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 160
Một số slideshow đơn giản nhưng sẽ giúp ích việc phát triển ý thưởng cho những website . Mẫu trình diễn ảnh dạng zoom (phóng to ảnh).
Trình diễn ảnh dạng ZOOM  Zoom Image


    VIEW                DOWNLOAD

Trình diễn ảnh dạng Slide

Bài viết trước

Trình diễn ảnh dạng Slide
Bộ chuyển đổi HDMI - VGA

Bài viết tiếp theo

Bộ chuyển đổi HDMI - VGA

Bài viết liên quan

Tổng hợp Web tải phần mềm an toàn
07/04/2017

Tổng hợp Web tải phần mềm an toàn

Tải Video trực tuyến từ youtube
02/06/2014

Tải Video trực tuyến từ youtube

Trình diễn ảnh dạng Thumb
19/04/2014

Trình diễn ảnh dạng Thumb

Trình diễn ảnh dạng Slide
19/04/2014

Trình diễn ảnh dạng Slide