Thông báo

Phòng nội trú Sinh viên Khóa 64 - Đăng ký Online

  • 08/09/2022

PHÒNG NỘI TRÚ DÀNH CHO SINH VIÊN KHOÁ 64

ĐĂNG KÝ ONLINE

           

TT

Dãy

Sinh viên/1 phòng

Phòng

Nam/Nữ

Số

chỗ trống

Giá phòng

/1 năm
/1 sinh viên

1

K1

Liên hệ trực tiếp Trưởng nhà: 0985024249 Bác Doanh

2

K2

6

Nữ

144

        2,000,000

3

K3

8

Nam

376

        1,500,000

4

K4

Liên hệ trực tiếp Trưởng nhà: 0963517911 Bác Ngữ

5

K5

6

Nữ

136

        1,750,000

6

K7

8

Nam

134

        1,500,000

7

K8 tầng 1,2,3,4

8

Nữ

256

        1,500,000

8

K8 tầng 5,6,7

8

Nữ

185

        1,750,000

       

            1,231

 

Lưu ý:

         

 Sinh viên có thể đăng ký trực tiếp qua số điện thoại của các Trưởng nhà.

- K1 & K2: 0985024249 Bác Doanh

- K3 & K4: 0963517911 Bác Ngữ

- K5: 0355099466 Anh Tịnh

- K7: 0903520157 Cô Lệ

- K8: 0914456123 Cô Thủy