Cơ sở vật chất

Giảng đường G1:  có 05 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.

 

         
>>   Tòa nhà 6 tầng nằm phía Đông Bắc trong khuôn viên Trường: phía Bắc giáp Thư viện, phía Đông giáp đồn Biên phòng Cầu Bóng, phía Nam giáp công viên và sân bóng đá, Giảng đường G2, phía Tây giáp xưởng Cơ khí.

>>  Diện tích xây dựng: 3600 m2
 
>>  Giảng đường có: 05 phòng học.

      + 04 phòng học có 160 chỗ / phòng.

      + 01phòng học có 93 chỗ / phòng

>>  Tầng 1: Khoa Kế toán - Tài Chính ; Khoa Cơ khí.

>>  Tầng 2: Khoa Ngoại ngữ.


>>  Tất cả các phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện hỗ trợ dạy-học như Máy chiếu, hệ thống âm thanh ...
 
 Nhân viên quản lý phục vụ:  Huỳnh Tấn Hưng - 0905639497

Giảng đường G2: có 15 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.

>>   Tòa nhà 6 tầng nằm phía Đông trong khuôn viên Trường: phía Bắc giáp đồn Biên phòng Cầu Bóng, Giảng đường G1; phía Đông giáp Đường nội bộ, phía Nam giáp Ký túc xá K6 , phía Tây giáp Trung tâm Giống và dịch bệnh.
 
>>  Diện tích xây dựng: 3300 m2
 
>>  Giảng đường có: 15 phòng học. Trong đó:

      +  06 phòng học có 140 chỗ / phòng.

      +  06 phòng học có 60 chỗ / phòng

      +  03 phòng học có 100 chỗ / phòng

>>   Tầng 1 của Giảng đường đồng thời là khu làm việc của Khoa Khoa học - Chính trị .


>>  Tất cả các phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện hỗ trợ dạy-học như Máy chiếu, hệ thống âm thanh ...
 
Nhân viên quản lý phục vụ:

Giảng đường G3

   

Giảng đường G4

   

Giảng đường G5

   

Giảng đường G6

 

   

 

Giảng đường G7

 

   

 

Giảng đường G8