Hệ thống Ký túc xá

Tòa nhà 5 tầng nằm phía Bắc trong khuôn viên Trường. Bao gồm 40 phòng ở khép kín, có đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc sinh hoạt học tập. 17 phòng có trang bị máy điều hòa không khí
 

 
 
 

PHÒNG Ở    Đang sửa chữa nâng cấp
 

ĐIỆN NƯỚC 
 

THẾ CHẤP* 
>>  Tòa nhà 5 tầng, nằm phía Bắc trong khuôn viên Trường (Bắc giáp K8, Đông giáp Thư viện, Nam giáp Khoa Kỷ thật Giao thông, Tây giáp đường nội bộ
 
>>  Diện tích xây dựng: 1280 m2
 
>>  Ký túc xá có: Đang sửa chữa nâng cấp