Liên hệ

Quý vị có nhu cầu được tư vấn hoặc có ý kiến đóng góp về các vấn đề liên quan đến ký túc xá, thiết bị, y tế và vệ sinh môi trường, vui lòng liên hệ tại văn phòng hoặc qua email và điện thoại.

Địa chỉ

Tòa nhà A8, Đại học Nha Trang

Số điện thoại

02582 471 397

update

Hộp thư

hannv@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc