Công đoàn

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

BAN CHẤP HÀNH


    Chủ tịch: Trần Trọng Tải.
    Phó Chủ tịch: Trần Đắc Hiền.
    Ủy viên: Nguyễn Quang Bảo.

 

TỔ CÔNG ĐOÀN


  + Tổ Công đoàn Quản trị Môi trường: Gồm 13 đoàn viên
  + Tổ Công đoàn Bảo vệ: Gồm 7 đoàn viên
  + Tổ Công đoàn Ký túc xá: Gồm 5 đoàn viên
 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 - 2020
         Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Phục vụ trường học nhiệm kỳ 2017 - 2020 được tổ chức trọng thể tại phòng họp số 4

          Đại biểu tham dự và chỉ đạo Đại hội có:

          Đ/c Trần Trọng Đạo Phó Chủ Tịch Công đoàn Trường.

         Đại hội đã nghe đ/c Trần Văn Tải Chủ tịch  Công đoàn bộ phận Trung tâm Phục vụ Trường học trình bày báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Công tác Công đoàn năm 2015 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 -2020, bản kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2015 - 2017.

            Đ/c  Trần Trọng Đạo Phó chủ tịch Công đoàn Trường đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.

          Đại hội tập trung thảo luận sôi nổi với tinh thần dân chủ, đoàn kết, xây dựng và đầy trách nhiệm đi đến khẳng định những thành tích trong năm qua mà toàn thể CBVC, ĐV đã nỗ lực phấn đấu và đạt được. Đồng thời nghiêm túc rút ra được những bài học kinh nghiệm về những mặt còn tồn tại, qua đó xây dựng được một chương trình hành động sát thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 và đi đến quyết nghị:

          Đại hội nhất trí thông qua nội dung báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm  2015-2017, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2020;  bản kiểm điểm của BCH lâm thời và định hướng các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các văn bản quy định của Công  đoàn cấp trên làm cho CBCĐV, người lao động có nhận thức đúng đắn, lập trường tư tưởng vững vàng. Phấn đấu thực hiện tốt NQ công đoàn cấp trên cũng như NQ Đại hội Công đoàn Trung tâm PVTH đã đề ra;

2. Động viên thuyết phục toàn thể CBCĐV tích cực tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể là thực hiện nghiêm chỉnh 10 điều CBVC Trường Đại học Nha Trang  không được làm.

3. Mỗi CBCĐV trên cương vị công tác của mình được phân công phải phấn đấu đấu hoàn thành công việc có hiệu quả nhất. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chủ động, sáng tạo trong mọi công việc;

4. Tham gia công tác chuyên môn nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng CĐV, thực hiện công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên. Kiểm tra việc chấp hành kỹ luật lao động, mức độ hoàn thành khối lượng cũng như chất lượng công việc, cùng chính quyền phấn đấu thực hiện kỳ được đã đăng ký phấn đấu;

5. Tham gia hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” do Bộ trưởng BGD&ĐT phát động cũng như cuộc vận động về “Đạo đức Nhà giáo”; Cuộc vận động về “Kỷ cương tình thương và trách nhiệm” v.v..

6. Phát động phong trào sáng kiến, cải tiến, tích cực hỗ trợ động viên những CĐV có sáng kiến cả về tinh thần vật chất, có chế độ khen chê rõ ràng, đúng mực;

7. Sinh hoạt thường kỳ theo quy định, giáo dục ĐVCĐ chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, xây dựng gia đình văn hóa mới, tham gia một cách tích cực có chất lượng trong các phong trào do CĐ Trường phát động như TDTT,VHVN, ủng hộ quỹ vì tuổi thơ, mái ấm tình thương, đồng bào bị thiên tai, gia đình chính sách, những gia đình gặp khó khăn. Tổ chức động viên thăm hỏi kịp thời gia đình CĐV, người lao động gặp chuyện không may. Tổ chức các buổi tọa đàm tìm hiểu pháp luật, chế độ chính sách đối với CĐV;

8. Tích cực đóng góp những ý kiến cho Đảng viên trong Chi bộ, phấn đấu giúp đỡ bồi dưỡng từ 1 đến 2 CĐV ưu tú giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng kết nạp Đảng.

9. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 3 đ/c, 9 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ XX và giới thiệu 15 đ/c vào BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ XX.

10. Chỉ tiêu phấn đấu đạt trong nhiệm tới:

+ 70% Tổ CĐ đạt danh hiệu tổ CĐ Xuất sắc;

+ Công đoàn BP đạt danh hiệu: Vững mạnh xuất sắc;

+ 100% CB, CĐV tích cực;

+ Tối thiểu có 60-70% CB, CĐV xuất sắc

          11. Đại hội giao BCH nhiệm kỳ mới có trách nhiệm triển khai xây dựng các chương trình hành động nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội.