Chức năng nhiệm vụ

          Vấn đề chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đang trở thành nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của một cơ sở giáo dục đào tạo bậc đại học, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang đã xác định “Nâng cao chất lượng đào tạo là lương tâm trách  nhiệm của đảng viên, cán bộ viên chức, học sinh sinh viên Trường Đại học Nha Trang”. Trong tổng thể các hoạt động của Nhà trường, việc xây dựng và cấu trúc một tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thích nghi với những biến động liên tục của một nền kinh tế mở được coi là chìa khóa thành công trong tương lai.

Xuất phát từ cơ sở đó Hiệu trưởng quyết định gộp ba bộ phận chức năng từ ba đơn vị: Tổ Quản trị dịch vụ của Phòng quản trị Thiết bị, Tổ Bảo vệ của Phòng Tổ chức Hành chính, Bộ phận Ký túc xá của Phòng Công tác Sinh viên để thành lập Trung tâm Phục vụ trường học theo Quyết định số 986/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2011.

CHỨC NĂNG


            1. Tổ chức quản lý KTX, giảng đường, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và các hoạt động dịch vụ.
             2. Tham mưu, triển khai công việc phục vụ nhu cầu của cán bộ, viên chức và người học.
             3. Hoạt động theo nguyên tắc đơn vị sự nghiệp có thu.

NHIỆM VỤ

             1. Tổ Ký túc xá - Dịch vụ: Hoạt động với phương châm “Thân thiện, hỗ trợ và phát triển”.

            -  Bố trí chỗ ở cho SV, đề xuất với Giám đốc Trung tâm các biện pháp đảm bảo vệ sinh, tiện nghi, an toàn và trật tự trong KTX được giao thầu.
       - Kiểm tra, đôn đốc SV thực hiện tốt nội qui, qui chế.
      - Đảm bảo an toàn trong KTX. Chịu trách nhiệm bồi hoàn nếu để xảy ra những mất mát tài sản của SV  trong KTX (đã được đăng ký sử dụng trong KTX).
       - Kiểm tra, tổng hợp các hư hỏng, sự cố KTX báo cáo Giám đốc TT, đề xuất biện pháp khắc phục.
       - Thu tiền điện, nước và nộp cho phòng KH - TC.
       - Dịch vụ giữ xe đạp, xe máy.
       - Dịch vụ thuê mặt bằng.
       - Căng  tin.
       - Nhà Huấn luyện đa năng.
       - Khu tập thể độc thân.

2. Tổ quản trị - Môi trường: Hoạt động với phương châm “Tận tụy, sáng tạo và hiệu quả

            - Mở, đóng cửa phòng học.
      - Vệ sinh phòng học: Bục giảng, bảng, bàn ghế và chỗ ngồi học.
      - Cho mượn và quản lý máy chiếu, màn hình.
      - Phục vụ phòng chờ và vệ sinh phòng chờ.
      - Dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng: Xả nước ngay sau giờ giải lao và kết thúc buổi học.
      - Lập sổ theo dõi, tổng hợp tình hình sử dụng phòng học và các thiết bị giảng dạy, tình hình tiết kiệm điện, tiếp nhận ý kiến phản ánh của CBGD và SV, thường xuyên theo dõi và báo cáo kịp thời với Giám đốc TT những hư hỏng và khuyết tật cần khắc phục cũng như ý thức giữ gìn tài sản công của CBGD và SV.
      - Chịu trách nhiệm bồi hoàn các tài sản của tập thể bị trộm cắp.
      - Cấp điện, nước đầy đủ đến các tòa nhà trong khuôn viên.
      - Ghi số và tính tiền điện, nước của các KTX hàng tháng báo cáo GĐ và gửi đến các KTX.
      - Nạo vét hố ga, hệ thống thoát nước.
      - Vệ sinh hệ thống cấp nước tiệt trùng tại các tòa nhà và các KTX.
      - Kiểm tra xử lý kịp thời các vòi nước, vòi lavabo trong tất cả các tòa nhà.
      - Xử lý các hư hỏng của hệ thống điện trong và ngoài tất cả các tòa nhà làm việc, nhà thí nghiệm, giảng đường, KTX.
      - Quét dọn và làm sạch các con đường và sân vườn hàng ngày.
      - Tưới nước, chăm sóc các bãi cỏ.
      - Trồng bổ sung, cắt tỉa cây xanh, chăm sóc cây xanh.

                   3. Tổ Bảo vệ: Hoạt động với phương châm “ Bản lĩnh, mưu trí và hiệu quả

              - Trực cổng 24/24h/ ngày.
        - Kiểm soát cổng Trung tâm Huấn luyện thuyền viên.
        - Kiểm soát, củng cố toàn bộ hàng rào xung quanh trường.
       - Thường xuyên tuần tra, canh gác đảm bảo giữ vững tài sản, đất đai, nhà xưởng của trường và kịp thời ngăn chặn, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xử lý người dân xâm lấn đất đai, sử dụng hành lang xung quanh trường để buôn bán…
       - Đóng, mở khóa tất cả các tòa nhà trong trường (trừ KTX và giảng đường).
       - Tuần tra thường xuyên toàn bộ khuôn viên trường trong giờ cao điểm.
       -  Đảm bảo an toàn cho toàn bộ tài sản và con người trong khuôn viên trường. Xử lý kịp thời các vụ việc gây rối trật tự trong trường, kết hợp các nhà thầu xử lý các vi phạm an ninh trật tự của HSSV.
       -  Giám sát và kiểm soát (khi cần thiết) việc đi lại của CBVC nói chung và theo dõi việc đi làm của CBVC khối hành chính.
       -  Chịu trách nhiệm bồi hoàn các tài sản của tập thể bị mất cắp.

 

MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC

      MỤC TIÊU

              1. Đảm bảo an toàn, trật tự và cảnh quan môi trường xanh, sạch gọn; đồng thời tạo sự thân thiện với HSSV để hỗ trợ tốt công tác quản lý KTX và an ninh, an toàn người và tài sản trong khuôn viên trường.
              2. Phục vụ kịp thời với chất lượng đảm bảo đáp ứng nhu cầu giảng dạy, NCKH và công tác quản lý môi trường.
              3. Đảm bảo  chất lượng dịch vụ hài lòng người được phục vụ; đồng thời luôn giữ vững nguyên tắc thu – chi theo qui định đối với đơn vị sự nghiệp có thu.
              4. Khai tác tốt tiềm năng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của trường giao để tăng nguồn thu nộp cho trường đúng, đủ và kịp thời.

       NGUYÊN TẮC

              1. Lãnh đạo theo chế độ thủ trưởng và quản lý điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện các hoạt động của Trung tâm công khai, minh bạch.
              2. Phân công lao động theo khả năng, tự nguyện của của mỗi người và đảm bảo nhiệm vụ luôn đi đôi với quyền lợi.
              3. Thực hiện chế độ báo cáo, họp đinh kỳ:
              - Sau 30 phút đầu giờ mỗi buổi sáng làm việc trong các tuần, viên chức (người lao động) phải báo cáo tình hình chung theo nhiệm vụ được phân công cho các tổ trưởng; sau 40 phút đầu giờ các tổ trưởng (Phó GĐ) phải báo cáo cho Giám đốc qua điện thoại hoặc trực tiếp.
              - 1 lần / tháng các tổ công tác họp giao ban trong  thời hạn không quá 2 giờ. Nếu họp ngoài giờ hành chính cũng không quá 3 giờ.
              - 1 lần/ tháng Giám đốc họp giao ban liên tịch với các Phó Giám đốc và Tổ trưởng, Bí thư, Chủ tịch công đoàn trực tiếp (27/28).
              - 1 lần/ quý Giám đốc họp giao ban công tác với toàn thể CBVC & người LĐ Trung tâm.

               4. Trong giờ làm việc (ca trực), tuyệt đối không CBVC & người LĐ nào được tắt điện thoại di động. Ngoài giờ làm việc, các đồng chí có tên dưới đây phải để điện thoại 24/24 và phải nghe máy khi có người liên hệ công việc: Ban Giám đốc, các đồng chí Đỗ Quang Điệp, Nguyễn Thái Trung, Trần Đắc Hiền, Phan Tuấn Ngọc, Nguyễn Tiến Hạnh.
               5. Giám đốc chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của Trung tâm trước Hiệu trưởng và pháp luật; các  Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc; viên chức & người lao động chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng và Ban Giám đốc Trung tâm về kết quả thực thi công vụ của bản thân.