Chức năng nhiệm vụ

 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC

TỔ QUẢN TRỊ - MÔI TRƯỜNG

0258. 2471 397    

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC DANH LIÊN HỆ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG
       
 
1 Nguyễn Văn Hân  P.Giám đốc

0915204489

hannv1@ntu.edu.vn
- Chủ trì việc đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ Tổ
- Trực tiếp tổ chức, điều hành và kiểm tra các công việc của Tổ phải thực hiện.
- Lập kế hoạch, giám sát công tác sửa chữa nhỏ và chống xuống cấp.
- Thiết kế và lập dự toán các công trình sửa chữa nhỏ có mức dưới 50.000.000đ để trình Trung tâm và Hiệu trưởng phê duyệt.
- Lập kế hoạch trang bị nội thất văn phòng, vật tư văn phòng phẩm, định giá chế độ bảo hộ lao động cho cán bộ viên chức trong trường và giám sát việc mua sắm và may mặc để đề nghị thanh toán; định mức trang bị thiết bị văn phòng cho cá nhân và tập thể và kế hoạch tiết kiệm điện nước trong toàn trường.
- Làm các thủ tục về cấp đất, cấp sổ đỏ, xây dựng kế hoạch phân bố nhà làm việc, hoạt động dịch vụ của các đơn vị và cá nhân và giám sát việc sử dụng tài sản công.
- Lập kế hoạch qui hoạch trồng mới cây xanh và môi trường.
- Chủ trì biên soạn các quy trình về sửa chữa, định mức trang bị văn phòng và đề tài thuộc lĩnh vực phụ trách…
- Lập kế hoạch, giám sát công tác sửa chữa nhà xưởng, bàn ghế, các thiết bị nội thất văn phòng.
 
 2  Trần Đắc Hiền Chuyên viên

 

0988909797 hientd@ntu.edu.vn
- Tham mưu, giám sát việc quản lý các nhà học, nhà thí nghiệm, nhà làm việc, khu ở độc thân.
- Đề xuất các giải pháp và thực hiện công tác  quản lý đội ngũ hợp đồng thực hiện công tác phục vụ tại các khu giảng đường, hội trường, phòng họp, chăm sóc cây xanh đạt hiệu quả.
- Kiểm tra việc sử dụng điện nước của các bộ phận trong trường, xác nhận số liệu tiêu thụ điện nước và kinh phí phải nộp của các đơn vị, bộ phận trong từng tháng, đồng thời giám sát việc nộp tiền của các đơn vị, bộ phận trên.
- Kiểm tra,sửa chữa, bão dưỡng và lắp đặt hệ thống âm thanh, máy chiếu trong trường.
- Theo dõi và chuyển công văn đi đến của Trung tâm.      
        
Trần Thiên Thể Chuyên viên


0915932736 

thett@ntu.edu.vn
 

- Kiểm tra chất lượng các giảng đường (cơ sở vật chất, phục vụ), đề xuất nhằm nâng cao chất lượng giảng đường.
- Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cây xanh.
- Ứng dụng cộng nghệ thông tin vào công tác quản lý của Trung tâm: 
  + Ứng dụng công nghệ vào quản lý các phòng họp, hội trường, tiếp nhận thông tin từ các đơn vị lên Lịch sự kiện Trường, viết thông tin để đơn vị triển khai công việc, xuất file thống kê Lịch sự kiện hàng tháng để phục vụ cho công tác khác của đơn vị.
  + Đề xuất với Giám đốc thiết kế quảng cáo, khánh tiết, cho các sự kiện của Trường.
  + Kiểm tra Camera an ninh và xuất file khi cần.
- Tham gia vào các công việc khác của Trung tâm: cùng đ/c Trung sửa chữa, lắp đặt các trang thiết bị tại các giảng đường; cùng đ/c Hiền thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.
- Thực hiện các nhiệm vụ của Giám đốc trực tiếp giao.

 
 Phan Tuấn Ngọc  Nhân viên  
0914422569
 Phụ trách âm thanh Hội trường, phòng họp,mở nước A10.K7
5  Nguyễn Thái Trung  Chuyên viên  

0903382313

trungnt@ntu.edu.vn
 - Đề xuất các giải pháp về lắp đặt và khai thác hệ thống thiết bị văn phòng, thiết bị giảng dạy trong trường đạt hiệu quả.
- Quản lý số lượng, chất lượng và hướng dẫn công tác vận hành hệ thống thiết bị văn phòng, thiết bị giảng dạy tại các văn phòng, giảng đường trong Trường.
- Trực tiếp vận hành máy chiếu tại các hội trường, phòng họp; liên hệ với các nhà cung cấp sửa chữa khi có sự cố hư hỏng.
- Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống âm thanh , máy chiếu tại các Giảng đường, phòng họp; Máy vi tính, máy in,…khối hành chính.
- Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy chiếu, âm thanh hội trường, giảng đường trong Trường theo kế hoạch.
6 Nguyễn Tiến Hạnh Nhân viên

Kỹ thuật


0985864758
 
- Đề xuất các giải pháp về thực hiện công tác lắp đặt điện, nước trong trường theo kế hoạch của Tổ đề ra.
- Đề xuất các giải pháp về cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước trong phạm vi giá trị sửa chữa dưới 5.000.000đ.
- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện nước của các cá nhân và đơn vị trong toàn trường. Cùng với Tổ xây dựng và triển khai phương án tiết kiệm điện nước trong trường.
- Trực tiếp tiến hành lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện nước trong trường phù hợp với trình độ chuyên môn.
- Kiểm tra xử lý hệ thống thoát nước ở các tòa nhà trong trường.
 
7 Lê Vĩnh Phú Nhân viên

Kỹ thuật
 

0792211063

- Nhân viên kỹ thuật điện, nước phụ trách trong toàn Trường.
8 Trần Minh Sĩ Nhân viên

Kỹ thuật
 

0987208296

 
- Nhân viên kỹ thuật điện nước; phụ trách trong toàn Trường.

 
9 Trần Văn Hùng Nhân viên

Kỹ thuật
 
   
- Nhân viên kỹ thuật điện lạnh; phụ trách trong toà Nhà đa năng.

 
10  Phạm Văn Xuất  Nhân viên

Cây xanh

 
 
0935826185
- Đề xuất các giải pháp về trồng mới, chăm sóc cây xanh và cảnh quan môi trường.
- Quản lý số lượng, chất lượng cây xanh, thảm cỏ trong trường và hướng dẫn công tác chăm bón cây xanh đối với các nhân viên hợp đồng.
- Trực tiếp trồng mới và cắt tỉa cây xanh đạt được yêu cầu về mĩ quan và môi trường đô thị.
11 Nguyễn Văn Tuyển  Nhân viên

Cây xanh
   Trực tiếp trồng mới và cắt tỉa cây xanh đạt được yêu cầu về mĩ quan và môi trường đô thị.
12 Trần Thị Hiền Mai Nhân viên

Y tế
 
0986547708

 

- Trực trạm xá trường, sơ cấp cứu, khám và cấp thuốc chữa bệnh thông thường.
- Công tác y tế học đường phòng chống dịch bênh.
- Kiểm tra vệ sinh môi trường tất cả các khu vực trong trường.
- Hướng dẫn sinh viên tham gia BHYT, khám chữa bệnh tuyến trên.
-  Kiểm kê và làm dự trù  thuốc hàng tháng.
- Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác y tế học đường, vệ sinh phòng dịch.
-  Thực hiện một số công việc khác do Trưởng đơn vị phân công.

 

13 Nguyễn Thị Kiều Trang   Nhân viên

Y tế
 
- Trực trạm xá trường, sơ cấp cứu, khám và cấp thuốc chữa bệnh thông thường.
-   Công tác y tế học đường, phòng chống dịch bênh.
-   Kiểm tra vệ sinh môi trường tất cả các khu vực trong trường.
-   Hướng dẫn sinh viên tham gia BHYT, khám chữa bệnh tuyến trên.
-   Kiểm kê và làm báo cáo thuốc hàng tháng.
-   Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác y tế học đường, vệ sinh phòng dịch.
-   Thực hiện một số công việc khác do Trưởng đơn vị phân công.