Chức năng nhiệm vụ

I. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng 

- Tổ chức quản lý ký túc xá và các hoạt động dịch vụ trong Trường.
- Tham mưu và triển khai các công việc phục vụ nhu cầu của cán bộ viên chức và người học.
- Hoạt động theo nguyên tắc đơn vị sự nghiệp có thu.

2. Nhiệm vụ

- Bố trí chỗ ở cho sinh viên, đề xuất với Giám đốc Trung tâm các biện pháp bảo đảm vệ sinh, tiện nghi, an toàn và trật tự trong KTX;
- Kiểm tra đôn đốc SV thực hiện tốt nội quy quy chế;
- Đảm bảo an toàn KTX, chịu trách nhiệm bồi hoàn nếu để sảy ra mất tài sản của SV trong KTX (đã được đăng ký sử dụng trong KTX);
- Kiểm tra tổng hợp các hư hỏng, sự cố KTX báo cáo Giám đốc Trung tâm, đề xuất biện pháp khắc phục;
- Thu tiền điện nước, nộp cho Trường (qua Phòng Kế hoạch – Tài chính);
- Dịch vụ giữ xe đạp, xe máy;
- Dịch vụ thuê mặt bằng;
- Căn tin;
- Nhà thi đấu đa năng;
- Khu tập thể cán bộ độc thân.

II. Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động

1. Mục tiêu

- Bảo đảm an toàn trật tự và cảnh quan môi trường xanh, sạch, gọn; đồng thời tạo sự thân thiện với HSSV để hỗ trợ tốt công tác quản lý KTX và an ninh, an toàn người và tài sản trong khuôn viên Nhà trường;
- Phục vụ kịp thời với chất lượng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của các hoạt động trong Trường;
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ hài lòng người được phục vụ; đồng thời luôn giữ vững nguyên tắc thu chi theo quy định chung đối với đơn vị sự nghiệp có thu;
- Khai thác tốt tiềm năng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của Trường giao, để tăng nguồn thu nộp cho Trường đúng, đủ, kịp thời.

2. Nguyên tắc

- Lãnh đạo theo chế độ thủ trưởng, quản lý điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện các hoạt động của Tổ công khai, minh bạch;
- Phân công lao động theo khả năng và tự nguyện của mỗi người, đảm bảo nhiệm vụ luôn đi đôi với quyền lợi.