Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TỔ BẢO VỆ
 

Hoạt động với phương châm “ Bản lĩnh, mưu trí và hiệu quả

 - Trực cổng 24/24h/ ngày.

 - Kiểm soát cổng Trung tâm Huấn luyện thuyền viên.

 - Kiểm soát, củng cố toàn bộ hàng rào xung quanh trường.

 - Thường xuyên tuần tra, canh gác đảm bảo giữ vững tài sản, đất đai, nhà xưởng của trường và kịp thời ngăn chặn, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xử lý người dân xâm lấn đất đai, sử dụng hành lang xung quanh trường để buôn bán…

- Đóng, mở khóa tất cả các tòa nhà trong trường (trừ KTX và giảng đường).

- Tuần tra thường xuyên toàn bộ khuôn viên trường trong giờ cao điểm.

-  Đảm bảo an toàn cho toàn bộ tài sản và con người trong khuôn viên trường. Xử lý kịp thời các vụ việc gây rối trật tự trong trường, kết hợp các nhà thầu xử lý các vi phạm an ninh trật tự của HSSV.

-  Giám sát và kiểm soát (khi cần thiết) việc đi lại của CBVC nói chung và theo dõi việc đi làm của CBVC khối hành chính.

-  Chịu trách nhiệm bồi hoàn các tài sản của tập thể bị mất cắp.